Privacystatement

Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Ondernemer:  Jan Huttenhuis
Onderneming: Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling
Bezoekadres:  Katwijkstraat 23-1, 1059 XM Amsterdam,    Nederland
E-mail: info@janhuttenhuis.nl
Telefoonnummer:  +31 6 1391 1748
KvK-nummer:  34293792

Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling is verantwoordelijk voor de naleving van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling, waaronder http://janhuttenhuis.nl.

Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling om de overeenkomst uit te voeren.

Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres; 
  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres; 
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, geslacht, adres, postcode en woonplaats;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres; 
  • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.


Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@janhuttenhuis.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het hosten van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webhosting partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het hosten van de website/app worden verstrekt aan de webhosting partij.

Voor het bewerken, aanpassen en bijhouden van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webdesigner. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het bewerken, aanpassen en bijhouden van de website/app worden verstrekt aan de webdesigner.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@janhuttenhuis.nl.

Het staat Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor Jan Huttenhuis van Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Jan Huttenhuis Praktijk voor Loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling.

error: Deze inhoud is beschermd.