Aanpassen: kwaliteit of valkuil?

Voordat ik in ga op mijn aanbod wil ik graag eerst iets delen over het thema aanpassen.

Gedurende mijn carrière als coach is mij in de gesprekken met mijn klanten iets gaan opvallen; in  vrijwel alle verhalen komt een gemeenschappelijk gedrag voor. Als een rode draad die bij het leven lijkt te horen. Ik heb het over het gedrag: aanpassen. Aanpassen aan de ander, de omgeving of een situatie. 
Dat is niet vreemd als je bedenkt dat de natuur zich ook voortdurend aanpast, om uiteindelijk te overleven als soort. Aanpassen is dus een noodzakelijke kwaliteit om te overleven. Maar wat als het doorslaat en je authenticiteit in het gedrang komt?

‘Als je je aanpast houdt iedereen van jou, behalve jij zelf’

Rita Mae Brown

JE AANPASSEN ALS PATROON

Je aanpassen als kind 

We hebben het allemaal in meer of mindere mate gedaan. Vaak zonder dat we ons hier bewust van waren. Aanpassen is blijkbaar heel menselijk en vormt zich gaandeweg tot een van de  onbewuste patronen in ons leven. Vanaf onze peutertijd leren we al om ons aan te passen. We willen er bij horen, gezien en goed bevonden worden. Door onze ouders, verzorgers, onderwijzers en vriendjes. Daarvoor moesten we dat  lieve jongetje of meisje worden.

Aanpassen helpt ons om iets voor elkaar te krijgen of om ergens bij te horen; dan voelen we ons veilig en geaccepteerd. Daarom deden we het als kind. Omdat we merkten dat het ons iets bracht en het voor ons werkte. Ik zei het al hiervoor: aanpassen is een kwaliteit maar tegelijkertijd schuilt er in aanpassen ook een valkuil. 

Je aanpassen als volwassene

Als we in ons volwassen leven maar door blijven gaan met ons aan te passen aan wat de ander of onze omgeving van ons verlangt, dan lopen we het risico dat we steeds verder verwijderd raken van datgene wat voor onszelf heel belangrijk is, onze authenticiteit.  Dat is de valkuil van het ons steeds aanpassen. Vaak komen we hier pas achter tijdens een crisis als gevolg van bijvoorbeeld een scheiding, een pijnlijk verlies, een ontslag, een conflict of een burn-out. Het aanpassen dat eerst vóór ons werkte, is zich tégen ons gaan keren. Iets wat ik zelf ook meerdere keren heb ervaren in mijn leven.

We ervaren dan dat we op een verkeerd spoor zijn beland: dat we ergens zijn wat helemaal niet (meer) bij ons past en niet meer goed voelt. En dat is een pijnlijke, maar wel een heel waardevolle confrontatie met onze eigen authenticiteit of onze eigen normen en waarden. 

Coaching op ‘aanpassen

Mijn uitgangspunt: bewustwording en inzicht in het ontstaan van onze patronen van aanpassing is de eerste stap in het proces van persoonlijke groei. In het coachtraject kijken we daarom naar het verleden, het heden en de toekomst

Verleden

Om dit helder te krijgen blikken we eerst samen terug op jouw verleden. Door het verleden te erkennen krijg je meer begrip voor waar en hoe jij in het heden staat. Een goede manier om dit inzichtelijk te krijgen is het schrijven van je levensverhaal. Dan wordt al snel helder ten opzichte van wie en de mate waarin, jij jezelf hebt (aan)geleerd om je aan te passen. Daarbij kijken we ook naar wat het aanpassen jou heeft gebracht en waarin het jou heeft belemmerd. 

Heden

Vanuit deze bewustwording verkennen we wat hiervan de relatie is met jouw thema’s, vragen of problemen van dit moment. Deze oorzaak-gevolgrelatie blijkt vaak een belangrijke erkenning voor de moeite die je met situaties of personen in het heden ervaart. 

Toekomst

Na deze verkenning kan de blik op de toekomst gericht worden. Vragen die ik daarbij belangrijk vind zijn bijvoorbeeld:

  • Wat zijn voor jou de echt belangrijke dingen in het leven? 
  • Wat zou je meer, minder of anders wensen? 
  • Wat geeft jou energie? 
  • Wat zou je gaan doen als alles mogelijk zou zijn? 

Het ontdekken van deze antwoorden is vaak een verrassend proces. Tijdens dat proces zal zowel helder worden ten aanzien van wat jij wilt stoppen met aanpassen als ook wat echt bij jou past. 

Het lemniscaat is voor mij het meest treffende symbool dat past bij dit oneindige proces van leven, leren en inzicht. Vandaar dat het lemniscaat zo’n prominente plek heeft op mijn website.

Je bent van harte welkom

Als coach voor persoonlijke en professionele ontwikkeling ben ik er speciaal voor mensen die klaar zijn met het zich aanpassen en helder willen krijgen wat of echt bij hen past. 
Loop jij rond met vragen en thema’s die hier genoemd zijn, gun jezelf dan de mogelijkheid om hier eens over te praten en maak gebruik van het gratis kennismakingsgesprek. 

Maak een afspraak via het contactformulier
Je kunt mij ook bellen: 06 1391 1748 

De kracht van het lemniscaat
Het lemniscaat is een zeer oud en veel gebruikt teken. Je vindt het terug in bijna alle culturen. Sommigen noemen het de ‘liggende acht’, omwille van de gelijkenis. Wanneer we het lemniscaat als een tekening hanteren (lineair) dan zien we twee polen die op gelijke afstand van elkaar staan met daartussen een circulaire weg die kruist in het midden.

Het lemniscaat houdt in dat het leven, het leren en het inzicht verkrijgen oneindig is en in elkaar over blijft vloeien. Het lemniscaat is een aanduiding voor personen die een hoger iets of plan bereikt hebben of daar naar streven. In de Tarot bijvoorbeeld heeft de Magiër een lemniscaat boven het hoofd. Het betreft hier geen aanduiding van een Heilige, maar van iemand die meer heeft of meer kan. Het lemniscaat heeft te maken met de energie, met doorstroming, met kracht.

Bron: Wikipedia
error: Deze inhoud is beschermd.