STAP-budget per 1 maart 2022

Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en versterk je inzetbaarheid

Per 1 maart 2022 wordt het STAP-budget ingevoerd. Dit is een subsidieregeling van de overheid gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Per persoon is er een bedrag van maximaal €1.000 per jaar beschikbaar voor ontwikkeling of om jouw positie op de arbeidsmarkt te vergroten. Het STAP-budget vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting. Het Kabinet stelt per jaar 218 miljoen euro beschikbaar, waarmee meer dan 200.000 mensen een bijdrage kunnen krijgen voor hun opleiding of training.

Het budget kan besteed worden aan:

Opleidingen of omscholing die kunnen bijdragen aan professionele ontwikkeling en jouw positie op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren

Het STAP-budget is voor alle werkenden en niet-werkenden die willen investeren in hun professionele ontwikkeling om zo hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. Mensen die zich laten om- of bijscholen kunnen voorkomen dat ze hun baan verliezen. Ook heb je dan meer kans om een andere baan te vinden. Werk verandert namelijk snel. Steeds meer werk is digitaal. Hierdoor komen er nieuwe banen bij, terwijl andere banen verdwijnen. Ook door de coronacrisis verdwijnen er banen. Terwijl er in de zorg, techniek en het onderwijs juist veel vacatures zijn.

Je komt in aanmerking voor het STAP-budget als:

  • Je een baan in loondienst hebt, zzp’er of ondernemer bent of opzoek bent naar werk. Om van de subsidie gebruik te maken moet je 18+ zijn en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben
  • Je ten tijde van de aanvraag een inwoner van de Europese Unie bent, of een familielid van een inwoner van de Europese Unie
  • Je geen publieke individuele financiering van onderwijs krijgt
  • Je de twee voorafgaande jaren voor ten minste zes maanden verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen
  • Je in het betreffende kalenderjaar nog geen gebruik hebt gemaakt van een ander scholingstraject

Hoe werkt het inschrijfproces?

Het STAP-budget wordt uitgevoerd door UWV. Zodra de aanvraagtermijn start, kun je je via het UWV inschrijven. Is het budget op, dan is aanvragen niet meer mogelijk en moet je je bij de volgende aanvraagtermijn opnieuw inschrijven. Nadat het STAP-budget is toegekend, ontvangt de opleider het bedrag en wordt dit in mindering gebracht op de opleidingskosten.

error: Deze inhoud is beschermd.